Har du brug for at ændre på fx din ejendom? Så har du brug for en rådgiver, som kan hjælpe dig godt på vej.

 

dlb Arkitekter tilbyder arkitektrådgivning, visualisering, projektudvikling inden for indretning, tilbygning, ombygning, renovering, nybyggeri og landskab.

Styrk dit projekt - brug en arkitekt

Med mere end 10 års erfaring i projektudvikling har dlb Arkitekter værktøjskassen og viden om hvordan dine ideer, krav og ønsker kan blive omsat til et projekt, som alle kan forholde sig til og arbejde ud fra.

PROCESSEN

Et koncept tænkt til dig, som allerede ved eller har en god ide om hvad du gerne vil, og nu har brug for at komme videre og tættere på at komme i mål

ET UFORPLIGTENDE MØDE

Vi starter med at holde et uforpligtende møde, hvor eksisterende tegninger, eksisterende situationsplan, lokalplaner o.lign. overordnet gennemgås og ligger til grund for en dialog om hvad kan lade sig gøre. Vi taler om krav og ønsker, og gennemgår grunden/eksisterende ejendom, og får talt igennem hvad der umiddelbart godt kan lade sig gøre.

SKITSEFORSLAG

Med afsæt i det uforpligtende mødes noter, observationer og øvrige registreringer udarbejdes et skitseforslag, som alt efter projektets beskaffenhed kan være 1 til flere forslag. Inklusiv er en 1. revisionsrunde, hvor vi gennemgår oplægget til skitseprojektet sammen og heraf tages der stilling til hvilket forslag som skal blive det færdige skitseprojekt. Rettelser foretages og resultatet sendes via email som pdf.

Fra skitseprojektet og frem, ligger en 3D model til grund for udviklingen af projektet. Det sikrer en optimeret arbejdsproces - tryk her for at se et eksempel på en 3D model

Se mere her

Er du endnu på et tidligt stadie af dit projekt, men alligevel har brug for arkitektbistand, tilbyder dlb Arkitekter køb af klippekort som giver dig et fast budget vi kan arbejde indenfor. Resultatet kan være alt fra en udvidet workshop over flere dage, visualiseringer, animation, droneoptagelser og mere mere. 

Se mere her