Arkitektvirksomhed med særligt fokus på projektudvikling

dlb Arkitekter ApS er en arkitektvirksomhed som langsomt har groet siden 2007 og beskæftiget sig med alt fra udvikling af midlertidige løsninger, butikskoncepter, byudvikling, plejecentre, hospitaler, erhverv og bolig.

 

Fra begyndelsen har det været en mission i at udvikle skitserings koncepter, som gør det muligt at gå meget hurtigt fra hånd skitsen og den korte beskrivelse til et visuelt materiale som alle kan forholde sig til.

Ny teknologi fylder hos dlb Arkitekter til hvordan man tage afsæt i virkeligheden og arbejde videre med den, og fx med afsæt i et fotografi vise hvordan det komme til at se ud.

Over tid er fotografiet omdannet til en fotorealistisk/foto baseret 3D model, som med stor nøjagtighed gengiver udgangspunktet og gør det lettere at gå fra vision til virkelighed idet der tages udgangspunkt i hvordan det ser ud i dag.

dlb Arkitekter vil udmærke sig ved at have grundlaget i orden fra start. For os er intet standard, men alligevel gør vi en dyd ud af at bygge videre på vores mangeårig erfaring for hele tiden at gøre det lidt bedre. Livet er nemlig en lang læring. 

Vi arbejder i den menneskelige skala. og tænker arkitektur ud fra at her skal man kunne leve og have det godt. Vi søger at opnå de bedste rum til dem som skal bruge deres tid der. Det skal ikke kun være godt at se på, det skal også være rart at opholde sig i.

 

Overgange har stor interesse. At gå fra et rum til et andet. Have fokus på fx arbejdsgange og et godt arbejdsmiljø. Vi bruger 3D modellen til at studere hvordan det kan blive, og er i stand til at ændre undervejs og tilpasse indtil det ønskede resultat er opnået. 

Vi har et stort arkiv fra den verden vi bevæger os rundt i. Når noget spændende opdages, bliver det registreret og lagt til arkivet, for måske på et senere tidspunkt at ligge til grund for at kunne levere en bedre løsning end hvad vi selv kunne tænke os frem til. Det kan være inspiration fra naturen og hvordan den indretter sig. Naturlige overgange og rum som giver inspiration, glæde og grundlaget for et godt i liv. 

© 2020 dlbetak.com