dlb Arkitekter er en arkitektvirksomhed med fokus på projektudvikling.

Det er en del af virksomheden dna hurtigt og med stor præcision at kunne omsætte en idé, en kort beskrivelse og måske en skitse til et projektmateriale som alle kan forholde sig til.

Styrk dit projekt – brug en arkitekt

Et slogan som afkræver en forklaring

Det er særligt i den indledende idefase vigtigt at man få alle ideerne på banen og kan kommunikere i et visuelt sprog som er til at forstå, hvorfor 3D modellen for dlb Arkitekter helt fra de første skitser er omdrejningspunktet til at kunne frem til det ønskede resultat.

Du skal kunne se, hvad det er du er på vej til at investere i.

Med mere end 10 års erfaring inden for projektudvikling til byggeriet har dlb Arkitekter opbygget en vidensbase, som også kan komme dit projekt til gavn i at opnå et beslutningsgrundlag som gør dig tryg i at fortsætte og føre dit projekt ud i livet.

 

Fra de første projekter i 2005 frem til grundlæggelse af virksomheden som koncept i 2007, til en enkeltmandsvirksomhed i 2015, der i 2019 blev etableret som et anpartsselskab, har opgaverne været mangeartet, men alle med fællesnævneren at fokusere på projektudvikling.

 

Der er blevet arbejdet med boligen, eget hjem, andre private hjem, boligbebyggelser, plejeboliger, plejehjem og hospitaler i ind- og udland. Der er også løst opgaver for erhverv som fx renovering af ejendomme, indretning af kontormiljøer, etablering og indretning af tandlægeklinikker.