Går du med en drøm om
at optimere, udvide, til- eller ombygge fx hele eller dele af din klinik?

Med mere end 10 års erfaring i projektudvikling har dlb Arkitekter værktøjskassen og know how til at få omsat dine ideer, krav og ønsker til et projekt, som alle kan forholde sig til og arbejde ud fra.

Står du med behov for at ændre din klinik, kan du med fordel gøre brug af dlbetak som din rådgiver til at få overblikket, se muligheder og komme et skridt nærmere på at komme i mål. 

Ideerne står i kø. Behovet er til at få øje på. Men udfordringen består i at omsætte ideer til noget alle kan forholde sig til. Det er langt billegere at gøre sine erfaringer før et byggeri sættes i gang, for opstår der fejl og mangler i processen når først håndværkerne er gået i gang, bliver det dyrt at ændre på. 

Eksempel, fra tomt erhvervslokale til tandlægeklinik

Styrk dit projekt - brug en arkitekt

PROJEKTUDVIKLING

Er du endnu på et tidligt stadie af dit projekt, men alligevel har brug for arkitektbistand, tilbyder dlb Arkitekter køb af klippekort som giver dig et fast budget vi kan arbejde indenfor. Resultatet kan være alt fra en udvidet workshop over flere dage, visualiseringer, animation, droneoptagelser og mere mere. 

PROCESSEN ER FORHOLDSVIS ENKEL

 

Først skal de helt basale forhold afdækkes, som fx hvad er jeres behov og hvad er jeres økonomi. Ethvert forløb indledes med en samtale, hvor vi gennemgår jeres ønsker. Herefter følges op med et skitseprojekt som overordnet redegør for jeres projekt. I kan med projektet i hånden søge om finansiering og få afklaret jeres muligheder herom. Næste skridt vil være at inddrage myndighederne og ansøge om byggetilladelse. Her kan myndigheden komme retur med krav og forhold som ikke kan lade sig gøre. Sker dette, indledes en proces hvor skitseprojekt rettes til.

 

Når myndighederne har sagt god for projekt, kan den egentlig projektering begynde, så projektet kan prissættes, og det kan beskrives i form af hvilke materiale og løsninger der skal gøres brug af. Når projektet er beskrevet, sendes materialet i et udbud med henblik på at finde den eller de entreprenører som skal løfte opgaven i at føre projektet ud i virkeligheden. Gennemført foretages en kontrol af resultatet og projektet kan afsluttes.

Mange gange kræver et projekt at processen gentages idet man ofte bliver klogere på ens projekt i takt med at man finder ud af hvad det egentlig består af. Det er derfor vigtigt at man fra begyndelsen gør sig klart, at det vil tage tid at opnå det ønskede resultat og at man også er parat til at investere i den indledende fase for at kunne forvente at komme i mål med det projekt man gerne vil opnå.

Intet sker af sig selv – benyt dlb Arkitekter til at komme godt på vej

WORKSHOP

Indledningsvis gennemgår vi din klinik på stedet, og taler om hvilke ønsker, krav og behov som du har. Det er jo nok viden som er opbygget over længere tid. Du har overvejet hvad du vil gøre, og har sikkert også en rigtig god ide om hvordan du kunne se ud. Nu handler det om at tage alle de gode ideer og få dem konkretiseret og omsat til virkelighed

 

SKITSEPROJEKT

Efter den første indledende, hvor projektet er blevet beskrevet og vi har fået en fælles ide om hvad det er du gerne opnå, omsættes ideer og de løse skitser til et skitseprojekt, som detaljeret redegør for den eller de valgte løsninger der gås efter at blive gennemført. Med skitseprojektet i hånden, kan du søge om finansiering og få afklaret hvor stor et budget du vil kunne bygge ud fra. 

MYNDIGHEDSPROJEKT

Når skitseprojektet foreligger, og der er lagt en økonomiske ramme for projektet, indledes en dialog med myndigheden hvorvidt det vurderes at projektet også kan gennemføres, og i givet fald, hvorvidt der måtte være noget som skal justeres. Såfremt myndigheden vurderer at det kræves, udarbejdes en byggeansøgning for at opnå byggetilladelse til at kunne gå i gang med projektet.

Alt efter projektstørrelse og omfang tilrettelægges en plan herefter, som fx kan bestå af projektering, indhentning af tilbud, kontraktindgåelse, byggeledelse og kontrol af byggeriet.