SKITSEFORSLAG

 

Få udarbejdet et skitseforslag som redegør for hvordan dit projekt kan komme til at se ud.

Se et eksempel her.

Opgave: Nyt hus, 80 kvadratmeter. 2 soveværelser, køkken, stue, badeværelse og højt til loftet med en hems.

Proces: Flere forslag blev udarbejdet, særligt i forhold til udformningen af tag. 

Resultatet, se nedenfor:

Som supplement, kan der også udarbejdes perspektiv tegninger, som redegør for fx indretningen.

PROCESSEN

ET UFORPLIGTENDE MØDE

Vi starter med at holde et uforpligtende møde, hvor eksisterende tegninger, eksisterende situationsplan, lokalplaner o.lign. overordnet gennemgås og ligger til grund for en dialog om hvad kan lade sig gøre. Vi taler om krav og ønsker, og gennemgår grunden/eksisterende ejendom, og får talt mulighederne.

Såfremt der er grundlag for at gå videre, indgår vi en mundtlig aftale om de næste skridt. Hvis oplægget er at få udarbejdet et skitseprojekt opmåler jeg relevante steder og fotograferer ejendommen og/eller grunden og den eksisterende ejendom for at finde frem til grundlaget for hvorledes projektet kan udvikles frem til krav, ønsker og behov bliver dækket optimalt.

SKITSEFORSLAG

Med afsæt i det uforpligtende mødes noter, observationer og øvrige registreringer udarbejdes et skitseforslag, som alt efter projektets beskaffenhed kan være 1 til flere forslag. Inklusiv er en 1. revisionsrunde, hvor vi gennemgår oplægget til skitseprojektet sammen og heraf tages der stilling til hvilket forslag som skal blive det færdige skitseforslag. Rettelser foretages og resultatet sendes via email som pdf.

PRISER

Et almindeligt skitseforslag som beskrevet ovenfor koster 15.000 kr. inklusiv moms.

Er der tale om et mindre kompliceret projekt, fx udvidelse med 1 værelse på 20 kvadratmeter eller fx ny carport med udhus som skal passe til det eksisterende hus koster et lille skitseforslag 11.250 kr. inklusiv moms. 

Priser for myndighedsprojekt og hvad som følger herefter afgives ved tilbud ud fra valg af skitseforslag. 

MYNDIGHEDSPROJEKT

Såfremt ønsket er at gå videre med skitseprojektet og opnå byggetilladelse, kan du selv gå i gang og gøre forsøget, eller bestille et myndighedsprojekt, hvor skitseprojektet omsættes til de tegninger som der stilles krav om skal vedhæftet ansøgning om byggetilladelse, ligesom de beskrivelser der skal suppleres med, bliver udarbejdet til projektet. Såfremt du bestiller et myndighedsprojekt, vil det være arkitekten som står for forløbet og orienterer dig løbende som bygherre, når dette er påkrævet.

PROJEKTERING

Efter opnået byggetilladelse, skal skitseprojektet omsættes til et materiale som kan sendes i udbud og prissættes, for skitseprojektet er stadigvæk kun en skitse og skal beskrives yderligere for at håndværkerne også kan bygge projektet. På bygherrens vegne inddrages bygningskonstruktør, ingeniør m.fl. i at få udarbejdet de påkrævede beregninger og konstruktive beskrivelser.

INDHENTNING AF TILBUD

Ved afslutning projekteringen, skal der udarbejdes en udbudsbeskrivelse, som entreprenørerne kan afgive pris på baggrund af. I denne fase vil en del af arbejdet bestå i at sikre de rigtige priser, og opnå at kunne give det første rigtige bud på hvad projektet sandsynligvis kommer til at koste. 

BYGGERIET GÅR I GANG

Der udpeges en hovedentreprenør som primært står for byggeledelse og koordination. Løbende følges byggeriet indtil aflevering

AFLEVERING

Byggeriet gennemgås med hovedentreprenør, og den færdige ejendom overdrages til bygherren.

VIL DU VIDE MERE?

Se mere på FAQ 

eller kontakt dlb Arkitekter og book et et uforpligtende møde, hvor vi kan tale om mulighederne.

+45 22 88 91 35

Dan Betak

Arkitekt MAA, indehaver