SKOVPARKENS VANDHAVE

projektudvikling af BoligKorsør Afd. 26, Skovparken

Projekt igangsat april 2017

FOTOREALISTISK 3D MODEL SOM GRUNDLAG

Hvordan udvikler man et projekt i samarbejde med en boligbebyggelse med 198 lejemål? Der nedsættes en projektgruppe som arbejder direkte med projektet, men løbende skal også beboerne i bebyggelsen inddrages og orienteres om hvad der er på vej. Til projektet blev der derfor indledningsvis produceret en fotorealistisk 3D model af hele den nuværende bebyggelse som grundlag for det videre arbejde. Det gør at alle kan se hvor vi er henne i bebyggelsen, og ved at indsætte hvad som planlægges at blive gennemført, kan den enkelte beboer hurtigt aflæse, hvilken indflydelse den valgte løsning vil have.

EN 3D MODEL - MANGE FORSKELLIGE UDTRYK

AKTUELT LUFTFOTO

SITUATIONSPLAN

PERSPEKTIV FOTO

TEST FØR DET BLIVER FØRT UD I LIVET

Sæt scenen for hvordan det kan komme til at se ud, og prøv forskellige løsninger af. Diskuter mulighederne. Se hvordan det komme til at se ud, når det er mørkt. Hvordan falder lyset en tidlig sommermorgen. Tag stilling til materialer og form.

OPLEV DE SOCIALE MILJØER SOM OPSTÅR

før de er blevet bygget. Projektet tilfører miljøer som i dag ikke findes. Det hele handler om at føre en vision ud i livet. En drøm om hvordan det kunne blive. Brug den fotorealistiske 3D model til at få en rigtig god idé om hvordan det kan se ud i virkeligheden.

FOTOREALISTISK 3D MODEL - SOM DET SER UD NU

Gentagelse gør det lettere at se forandring, hvorfor rutinen er, at der i den indledende fase vælges en sti at følge igennem bebyggelsen, som bliver til en animation der gemmes. I takt med at projektet udvikler sig, gennemgås samme sti, og forandring kan ses, og sammenligning gøres, hvordan det så før og efter. 

PROJEKTPRÆSENTATION

Løbende er der lagt YouTube videoer ud, hvor alle interesserede har kunnet følge og se udviklingen. Se ovenfor præsentation af projektet.