CHRISTIANS GÅRD - velfærdscenter

et omdrejningspunkt for generationer

PROJEKTUDVIKLING

Er du endnu på et tidligt stadie af dit projekt, men alligevel har brug for arkitektbistand, tilbyder dlbetak køb af klippekort som giver dig et fast budget vi kan arbejde indenfor. Resultatat kan være alt fra en udvidet workshop over flere dage, visualiseringer, animation, droneoptagelser og mere mere. 

KLIPPEKORT 12

11.250,00 DKK (9.000KR. + MOMS)

KLIPPEKORT 16

15.000,00 DKK (12.000KR. + MOMS)

KLIPPEKORT 20

18.750,00 DKK (15.000 DKK + MOMS)