PROJEKTUDVIKLING

Er du endnu på et tidligt stadie i dit projekt, men alligevel godt kunne have brug for arkitektbistand, tilbyder dlb Arkitekter med mere end 10 års erfaring, køb af klippekort, som giver dig et fast budget at udvikle dit projekt frem til et ønsket stadie. Det kan være alt fra at få udført en udvidet workshop over flere dage, serier af visualiseringer og animationer, droneoptagelser og meget mere.

Se mere om projektudvikling ved at trykke her

RÅDGIVNING

Arkitekten - din rådgiver fra start til slut

Som bygherrerådgiver er vi din nærmeste rådgiver, fra start til slut, som sørger for at du er klædt på til at tage de rigtige beslutninger gennem hele processen.

Et uforpligtende indledende møde

Formålet med det første møde er at danne sig et overblik over projektet omfang, udfordringer og hvilke krav og ønsker du måtte have. Til mødet medbringes eventuelt eksisterende tegninger. På mødet gennemgår vi dit projekt, hvilket giver det nødvendige overblik for at kunne rådgive dig om dine muligheder og udfordringer.

Idémøde

Hjemme hos dig bruger vi nogle timer på at skitsere muligheder. Efter mødet modtager du en e-mail med de indscannede tegninger som er gjort på mødet.

Skitsefasen

På baggrund af det indledende møde, udarbejdes et skitseforslag som redegør for hvordan dit projekt kan komme til at se ud. Alle skitseforslag tegnes i 3D. Som regel udarbejdes flere forslag som gennemgås hjemme hos dig, før det endelige forslag vælges og gøres færdigt. Med skitseforslaget i hånden kan du for alvor komme videre i byggeprocessen. Du kan fx bruge den, hvis du skal ansøge om realkreditlån.

Se mere om skitseforslag ved at trykke her

Myndighedsfasen

For at opnå byggetilladelse, skal der udarbejdes myndighedstegninger samt beskrivelser af projektet. I denne fase undersøges også lokalplan og bygningsreglementets krav. 

Energiberegning

Lovpligtigt ved nybyggeri. Det er en udregning, som dokumenterer at byggeriet overholder de lovmæssige krav.

Varmetabsberegning

Giver et overblik over boligens varmeøkonomi. Skal fx vedlægges ved ansøgning om byggetilladelse når der fx opføres en 1. sal på en bolig. 

Projekteringsfasen

Der udarbejdes en samlet plan for projektet, som også håndværkerne kan bruge i deres arbejde. Grundlaget for projektet består af beregninger, materialeliste og byggetegninger, og kan også anvendes til at indhente tilbud fra håndværkere. 

 

Udbud- og kontraktfasen

Der udarbejdes udbudsmateriale, som sendes til udvalgte entreprenører og håndværkere for at afgive tilbud på hele projektet eller enkelte entrepriser. Herefter følger en gennemgang af de indkomne tilbud og indgåelse af kontrakt med dem som bliver valgt at gå videre med.

Tilsyn og færdigmelding

Det er vigtigt at der holdes løbende kontrol med dit byggeri. Når der er indgået en aftale med en entreprenør, skal der løbende holdes tilsyn på projektet, at hvad som er aftalt også bliver ført ud i livet. Samtidig er det et lovkrav, at der på et projekt, hvor der er indhentet en byggetilladelse, skal foretages en færdigmelding med relevant dokumentation. Det vil sige, at du skal dokumentere, at dit arbejde er udført efter gældende regler. 

Jeg vil gerne kontaktes...

Udfyld formularen nedenfor, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt. På forhånd tak!